Facebook
(+46) 0340-849 80, 0725-21 75 51

Fortsatt arbete på Klövapiren i sommar

Under sommaren kommer det att pågå arbete ute på pirhuvudet på F-bryggan. Ett dyklag på tre personer kommer att svetsa på plåtar för att förstärka sponten.  Arbetet bedöms inte så omfattande, men vi får under tjänlig väderlek räkna med dagliga transporter till arbetsplatsen. 

Piren kommer inte att stängas av. Däremot kan inga trädgårdmöbler stå uppställda permanet på piren. Allt löst material måste då stå innanför den gula slangen för att ge plats för eventuella transporter. Det kommer också att finnas en bod ute på piren och inte som tidigare på vändplanen.