Facebook
(+46) 0340-849 80, 0725-21 75 51

Mastförvaring

Förvaring av master är på bestämda plater. Se till att du lägger din mast på rätt ställe (mastbod/mastförvaring och nummer som du får på hamnkontoret). Behöver du flytta på någon mast, kom då ihåg att lägga tillbaka den på rätt ställe igen.

 

Användning av spolplattan

Användningen av spolplattan är till för rengöring av båtbotten. Annan tvätt exempelvis av bilar och liknande hänvisas till för ändamålet anpassade tvättar.