Facebook
(+46) 0340-849 80, 0725-21 75 51

Rapport från höstmötet

Höstmötet hölls i Folkets Hus onsdagen den 29 november

Ett 50-tal medlemmar var närvarnde och till mötets ordförande valdes Hans Bengtsson och till sekreterare Kjell Öberg. Höstmötets viktigaste ärende är kommande års budget. Styrelsens förslag presenterades av Per-Åke Lundin. Avgifter kommer att höjas med 9-10 % och man budgeterar även nästa år med ett minskat medlemsantal. Budgetförslaget godkändes av mötet. För övrigt diskuterades bom vid rampen, Eliassons övertagande av marken som klubben använder som ställplats samt bevakningen. Det blev också en presentation om positiva inslag hur omgivningen ser Getterön Marina. Mötet avslutades med kaffe och fralla.