Facebook
(+46) 0340-849 80, 0725-21 75 51

Getterön Marina föreläser på Havsmiljöinstitutets konferens "Hav och samhälle"

Getterön Marina blev inbjudna som fördragshållare till Havsmiljöisnstitutets konferens "Hav och samhälle 2017" med inriktning på "Fritidsbåts och hållbar kustförvaltning - påverkan, åtgärder och havsplanering. Konferensen hölls den 14 och 15 november i Lindholmens Conference Center i Göteborg

Havsmiljöinstitutet arbetar för att ge en samlad och forskningsbaserad bild av hur havet mår runt Sveriges kuster. Havsmiljöinstitutet analyserar och sammanställer vetenskaplig kunskap för att öka förståelsen om havsmiljöproblemen och vad vi kan göra åt dem. Inom institutet samverkar Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet för att bistå myndigheter och andra aktörer inom havsmiljöområdet med vetenskaplig kompetens.

Konferensen Hav och samhälle hade i år fokus på utmaningar och lösningar för en hållbar förvaltning av kusten. Fritidsbåtar används som ett exempel på hur man kan stärka skyddet av viktiga naturvärden, samtidigt som kustsamhällena tillåts utvecklas. Under konferensen kom nya resultat om fritidsbåtars påverkan på grunda  kustekosystem i Sverige att presenteras och diskuteras.

Deltagarna på konferensen, som var ett 90-tal kom från hela Sverige. Dessa representerades av personer från universiteten, länstyrelser, kommuner, transportstyrelsen, båtorganisationer m.m.

Getterön Marina fick här i ett förerag berätta hur man i en småbåtshamn kan arbeta för att hålla en hög miljöstandard, hur man samarbetar med Blå Flagg och hur man gemensamt arbetar i föreningen att hålla hamnen ren. Miljöarbetet är en investering och inte en kostnad. Anledningen till inbjudan var hamnens goda insatser i miljöarbetet.