Facebook
(+46) 0340-849 80, 0725-21 75 51

Sjösättningstider för 2018 kommer att publiceras under mars månad

Priser

Lyftpriser (medlemmar)

 • 0-3 Ton 600 kr
 • 3-10 Ton 720 kr
 • 10-13 Ton 840 kr
Lyftpriser (ej medlemmar)
 • 0-3 Ton 1100 kr
 • 3-10 Ton 1220 kr
 • 10-13 Ton 1340 kr

Ev. tillägg:

 • för lyft utanför ordinarie tider +500 kr (ej medlem 650 kr)
 • av- och påmastning +500 kr (ej medlem 650 kr) (görs endast före eller efter ordinarie båtlyft).

 Masten på under vinterförvaringen

OBS! Skall båten placeras på uppställningsplatsen med masten på, då måste du meddela detta till hamnkontoret senast den 1 september.

Du blr då erbjuden en plats. Båtvagn eller båtvaggan ska vara utförd och uppställd med extra stabilitet för att eliminera risker vid hårda vindar. Vagnen/vaggan ska vara uppallad vid ytterhörnen och kölen skall vara fixerad. Sidostöttorna måste ha en kraftig konstruktion. Komplettera gärna med extra stöttor. Fall och linor ska vara noggrant sträckta och masten måste också kompletteras med skydd som förhindrar oljud från likrännan (krav från miljö och hälsovårdsmyndighet). Se också till att försäkringen täcker eventuella skador som kan hänföras till vinterförvarad båt med masten på.

 

Alla priser är inkl moms.

Som medlem räknas den som har betalt in medlemslån och har båtplats i Getterön Marina, och dessutom medlem i antingen Varbergs Segelsällskap VSS eller Varbergs Båtklubb VBK.

Betalning:

Under kontorstid görs betalning (endast med kort) direkt i hamnkontoret. Övrig tid sker fakturering.

Lyfttider och datum

Nu är gemnsamma upptagningstider avslutade för denna säsongen (2017). Du som fortfande har båten i sjön kan boka egen tid för upptagning på marinan.

 

För båtar som kvarligger i vattnet utan särskilt avtal efter den 15 november faktureras ägaren en avgift av 1000 kr.
 
• I det fall båtar kvarligger i vattnet efter den 15 december och det inte finns något särskilt avtal, lyftes båten upp. Kostnader belastas båtägaren. Dock utgår en minsta kostnad om 5000 kr.
 
 
 

 

 

Första upptagningssdagen fredagen den 1 september och avslutning fredagen den 10 november.


Torsdagar

21 september kl 13.00-16.00
19 oktober kl 13.00-16.00


Fredagar

Samtliga fredagar  mellan  1 september-10 november (v. 35 - v.45), kl 8.00-15.00


Lördagar

16 september kl 8.00-15.00
30 september kl 8.00-15.00
14 oktober kl 8.00-15.00
28 oktober kl 8.00-15.00

Klockslagen kan regleras efter antalet bokade båtar. Om möjligt kommer bokningarna att läggas sammanhängande.
 

 

OBS! Alla lyft skall anmälas till hamnkontoret i god tid. Vid sjösättning, se till att båten är klar för transport så framkörning kan ske i god tid före lyft. Minst två personer ska medverka vid båtlyftet.

Båtvagn eller kärra skall vara märkt med namn och telefonnummer.

Båtar som står på vagga eller stöttor (ej på vagn eller kärra) får anlita följande aktörer:

 • Eliassons Båtvarv, tel 0340-168 05
 • Magnus Andersson, Derome Åkeri, tel 070-378 45 67
 • Norvära Alltjänst, tel 073-510 11 69
 • Nygårds Byggåtervinning HB, tel 070-668 67 60

Dessa båtar hanteras på övriga tider och efter egen beställning direkt med aktören, men alla lyft ska anmälas till hamnkontoret i förväg. Betalning sker direkt till aktören.

Transport med hamnens egen traktor

Om du önskar få kört fram eller tillbaka din båt på vagn eller kärra med hamnens egen traktor beställs det samtidigt som bokning av lyft direkt genom hamnkontoret, på tel 0340-849 80.

Pris för denna service är 300 kr för medlemmar och 395 kr för icke medlemmar.

Transport från kran till tvätt eller parkering till kran kostar 140 kr för medlemmar och 170 för icke medlemmar.

Inputtning i skjul kostar 140 kr för medlemmar 170 för icke medlemmar.

Att tänka på inför sjösättning och upptagning

 

Lagen kräver att du spolar av din båt - använd enkelt spolplattan

Tillgång till spolplattan och högtryckstvättar finns dygnet runt. Varsågod att nyttja denna anläggning när du tagit upp din båt, det är dessutom lagkrav på att göra det.

 • Spola av upp till båtens "vattenlinje".
 • Se till att båten verkligen är placerad innanför spolplattans kant så sköljvattnet rinner ner i brunnen.
 • Snurra ihop slangarna snyggt efter användning - var rädd om utrustningen så inte du kör över med vagnens däck. Slangvindor kommer att komma på plats inom kort.
 • Skölj i max 15 minuter - medlet i vattnet är dyrt.

Hur fungerar anläggningen?

När spolvattnet runnit ner genom brunnen förs de till ett reningsverk där giftiga kemikalier "kapslas" in av ett medel som automatiskt tillförts i vattnet som kommer ur högtryckstvätten. Det medlet är mycket dyrt så slösa ej.

Spillvattnets slam samlas upp i en vattengenomsläpplig tygpåse som sedan lämnas till Återvinningscentralen av hamnens personal. Vattnet som renats släpps ut automatiskt. Allt sker i en avancerad process.

Om du undrar något över spolplattan är du välkommen att kontakta styrelsens Gösta Borgäng och Leon Zaborovski som ansvarar för spolplattan.