Facebook
(+46) 0340-849 80, 0725-21 75 51

Styrelse

Kurt Edin

Styrelseordförande

Leder styrelsens arbete, samt ansvarar för personal, externa kontakter och avtal.

Medlem i Varbergs Segelsällskap, VSS.

0703-79 78 60

Skicka e-post

Martin Corin

Sekreterare

Kallar till sammanträden, sammanställer dagordning samt upprättar protokoll vid styrelsens sammanträden.

Medlem i Varbergs Segelsällskap

070-404 00 82

Karl Magnus Lütz

Kassör

Ansvarar för handläggning och redovisning av ekonomiska frågor.

Medlem i Varbergs Segelsällskap, VSS.

070-603 44 04

Georg Nilsson

Ledamot

Ansvarar för intern och extern information, marknadsansvarig, administrerar hemsidan samt föreningens miljöfrågor. 

Medlem i Varbergs Segelsällskap, VSS

0705-30 90 01

Gösta Borgäng

Ledamot

Leder och initierar underhåll av mark, byggnader, markanläggningar, samt ansvarar för för fastighetsförvaltning och därtill inköp och projekt.

Medlem i Varbergs Båtklubb, VBK.

0705-79 03 93

Hans Thomasson

Ledamot

Ansvarar för vinteruppställnings- och mastförvaringsplatser samt skötsel och underhåll av el-anläggningar. Ansvarar också för ställplatserna.

Medlem i Varbergs Segelsällskap, VSS.

0703-23 06 60

Leon Zaborowski

Suppleant

Ansvarar för underhåll av bryggor, fördelning av båtplatser, drift av spolplatta, verkstad m.m. samt ansvarig för medlemmarnas arbetsplikt. 

Medlem i Varbergs Båtklubb, VBK.

0708-42 94 64

Ronnie Apelqvist

Suppleant

Ansvarar för vaktorganisationen, bryggvärdar och vaktplikt samt för drivmedelsanläggning, kran, traktor, vagnar, arbetsbåtar och föreningens IT-utveckling.

Medlem i Varbergs Båtklubb, VBK.

0737-57 57 59